Как да изберем подходящият складов софтуер за нашия бизнес?

Ръководенето на бизнес е нелека дейност, тъй като включва ежедневни предизвикателства за неговият собственик или управител. Процесите, протичащи в компанията, понякога изискват вземане на бързи и същевременно важни решения, от които би могло да зависи бъдещето на фирмата. Освен това, трябва да споменем и множеството външни фактори, които са в много случаи непредвидими и неконтролируеми.

Развитието на компютърните технологии днес доведе до разработването на редица компютърни системи и програми, които значително улесняват бизнес планирането и оптимизирането на процесите в него. В това число се включват всички ERP системи и, разбира се, добрата складова програма, която вече е първа необходимост и за която ще говорим по-подробно в редовете по-долу.

 

Избора на подходящ за фирмата складов софтуер е още една от трудните задачи за решаване пред мениджмънта на фирмата. Неговата ефективност е безспорна, но намирането на софтуер, пасващ идеално на нуждите на фирмата, е сложен процес. Това се дължи на факта, че всяка фирма действа в различна сфера и следователно процесите в нея протичат по различен начин. Иначе  казано, фирмите имат различни нужди и изискват наличие на различни функции.

 

Преди да изберете складова програма:

 

 1. Установете какви са нуждите и изискванията на бизнеса. 
  Това може да се случи чрез преглед на статистически данни за даден период от време – продажби, приети и изпратени артикули, приходи, разходи и т.н. Отлично решение същ би било консултиране с наетия персонал. Всички работници са пряко въвлечени в ежедневните процеси във фирмата, което означава, че те са първите, които биха установили недостатъците. Получената информация със сигурност би спомогнала за съкращаване времето на обслужване, следене с точност на складовата наличност и стоките, по време на доставка и т.н. А това от своя страна със сигурност ще даде отражение и върху имиджа на фирмата и е фактор за спечелване на пазарни позиции.
 2. Изберете какви функции искате да извършва тя.
  Добрата система позволява централизирано и улеснено управление на всички дейности, в т.ч. се включват контрол на получените в склада стоки, следене на точна наличност в склада в реално време, бърза обработка на многобройните получени поръчки, сортиране на продуктите по дестинации,  пакетиране и доставка.  На кратко – това са всички дейности, които се извършват в склада преди стокките да достигнат до клиентите.
 3. Сървърни или уеб базирани решения?
  Първите съхраняват цялата информация чрез сървърни устройства, което изисква достатъчно пространство за тяхното монтиране. Една от негативните страни на този вид складов софтуер е факта, че позволяват достъп до данни само от едно устройство – компютър, лаптоп и т.н. Освен това всеки тип хардуер е обект на повреди в даде перид от време, което е предпоставка за загуба на фирмена информация.
  Уеб базираните системи възникват на по-късен етап с появата на интернет. Съхранението на данни на се извършва в т.нар. cloud.  Това означава, че сървърите не са на физически носители, а се намират в интернет.
  Съхранявайки данните си онлайн, една компания печели две важни предимства:
  1. гарантиран лесен достъп до данните от разстояние;
  2. оторизиране на голям брой устройства, през които да се следи и управлява информацията.

      

Независимо за какъв тип системи става дума, те трябва да разполагат с привлекателен и удобен интерфейс. Складовият софтуер не прави изключение и е необходимо да бъде лесен за ползване от служителите на фирмата. В противен случай, колкото и функции да разполага, тя няма да постигне нужната ефективност и ще се  губи ценно време в търсене или въвеждане на нужната информация. Тук могат да се добавят още и начина , по които се форматират данните. Вида на форматирането  е от значение най-вече при извличане на справки, доклади, фактури и отчети за дейността във склада за даден период от време.  От него до голяма степен зависи оформлението на всички документи.

Безспорно професионалният софтуер  е не само удобство, но и ресурс  от първа необходимост. Въпреки, че съществуват много разновидности, избирането на подходяща система е трудна задача и изисква вземане на добре обмислено решение. Преди да се стигне до интегрирането ѝ, е добре да бъдат разгледани предложения от няколко различни доставчика, като в офертата се включват още условия за внедряване, поддръжка и лиценз на софтуера. Ако се нуждаете от помощ или имате въпрос, не се колебайте да се свържете с нас.