Какво са комутатори и суичове?

Комутатори (англ. switches) и суичове (англ. hubs) са мрежово оборудване, което се използва за свързване на компютри и други мрежови устройства в една локална мрежа (LAN). И двете устройства осигуряват комуникация между свързаните устройства, но имат различни начини на работа.

Суичовете препращат данните към всички устройства в мрежата, включително към адреси, за които не са предназначени. Това прави мрежата по-бавна и увеличава вероятността от конфликти и колизии.

Кому́таторите, от друга страна, предават данните само до устройството, за което са предназначени. Това прави комуникацията по-бърза и надеждна, като намалява количеството на данните, които се изпращат по мрежата.

За какво се използват комутатори и суичове?

Тези устройства се използват за създаване на мрежи в офиси, училища, болници, домашни мрежи и други места, където има нужда от свързване на множество устройства в една мрежа. Те могат да се използват за свързване на компютри, принтери, сървъри, телефони, камери за наблюдение и други мрежови устройства.

Кому́татори и суи́чове може да се закупят от различни магазини за компютърна техника и електроника, както и онлайн магазини и доставчици на мрежово оборудване.