Сервиз

                                     
Уважаеми клиенти, PCLIFE разполага със собствен сервиз с отлично подготвени специалисти и база за диагностика и ремонт, както на гаранционни, така и на извънгаранционни лаптопи, компютри , компютърни модули,  монитори  и принтери.
 
Последователност на сервизното обслужване 
Ремонтът на продукти в сервиза на PCLIFE се извършва в следния ред:

  • Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице в пълна окомплектовка, без видими външни дефекти и придружаващата го гаранциона карта. 
  • Клиентът попълва предоставената му от служител на фирмата сервизна форма, в която описва съответните оплаквания. 
  • Сервизен техник извършва ремонт на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна. 
  • Устройството се предава на клиента (или упълномощеното от него лице), само при предоставяне на гаранционна карта от страна на клиената.

 Срокове на ремонт:

  • Софтуерни ремонти – се преключват в рамките на същият ден – в нашите офиси или на място при клиента.
  • Гаранционни хардуерни ремонти  – 1-2 работни дена.
  • Извънгаранционни хардуерни ремонти на монитори,лаптопи,принтери,компютри и др. –  от 1 до 3 работни дни.
  • Тежки гаранционни или извънгаранционни ремонти(при поръчка на части) – до 5 работни дни.

ВАЖНО: при необходимост или непредвидено забавяне – предоставяме безплатно оборотна техника(лаптоп, компютър, принтер и т.н.) 
                 Всеки отремонтиран продукт получава 1 месец гаранция за извършения ремонт .