Как се работи с пос терминал? Инструкции за плащане с карта в магазин

Какво е ПОС терминал за магазин?

Трудно е да си представим, че в днешно време все още има хора, които никога не са имали вземане-даване с устройство за разплащане с карта, известно като ПОС терминал. Е, със сигурност сред по-възрастните членове на обществото практиката да плащат с банкови карти не е толкова популярна, но без да си и помисляме за дискриминация на база на годините, то трябва да заявим, че за по-младите сред нас е направо обидно да нямат представа как се работи с ПОС терминал за магазин.

За бизнеса пък е още по-наложително да използва тази възможност. Дори и малките квартални магазинчета вече са въвели работа с ПОС терминал за магазин, за да улеснят своите клиенти, но не само. Свързването на търговската дейност с различен начин на плащане от кешовото дава още едно предимство на бизнеса. За собствениците на търговски обекти все пак има проблем в това, че липсва достатъчно обучен персонал, който да работи с електронни системи, а даването на инструкции за работа с ПОС терминал за магазин понякога е бавен за усвояване процес от някои служители.

Касиерите най-бързо разбират какви са предимствата на виртуалните разплащания. Едно от тях е отпадането на грижата с връщането на ресто, което може да е много досаден проблем, тъй като по-малките обекти често остават без налични дребни пари и монети. Такива проблеми при работа с ПОС терминал за магазин просто не съществуват. Важно е в банковата карта да има наличност и да не е превишен лимита, за да бъде осъществена транзакция от сметката на купувача към сметката на продавача.

Как се работи с POS терминал – инструкции за работа с пос терминал

Всеки продавач може да се справи, ако компютърната система е свързана правилно и според изискванията за връзка с банковата мрежа. Стандартните инструкции за работа с ПОС терминал към персонала включват няколко основни точки. Касиерът трябва да е наясно как да насочи съответната банковата карта към сканиращото устройство.

Всеки ПОС терминал за магазин вече е пригоден да чете безконтактни дебитни или кредитни карти. Все пак, доста търговски обекти оперират с ПОС устройство от по-стара генерация, при което транзакцията няма как да бъде осъществена само с доближаване на пластиката.

При по-старите системи се налага картата да бъде поставена в слота на съответния POS терминал, като в него влиза тази тясна страна, която е означена със стрелка. Другият вариант при по-отдавна въведено в употреба четящо устройство е да се прекара магнитната лента на пластиката през съответния четец.

Не за всяка транзакция се изисва ПИН код

Сред основните инструкции за работа с ПОС терминал за магазин трябва да бъде разяснено и това. Голяма част от безконтактните карти от ново поколение са настроени така, че да осъществят плащане само с доближаване до устройството, без да се налага въвеждането на комбинацията от 4 (или повече) цифри, известна само на собственика на картата.

Това все пак е възможно при покупки до определена сума, като тази година лимитът беше повишен от 25 на 50 лв. При работа с ПОС терминал от страна на продавача винаги е желателно да се осъществи проверка на документ за самоличност на клиента, за да се предотврати рискът да бъде използвана чужда карта без знанието и позволението на собственика ѝ.

Колко време отнема потвърждаването на плащане при работа с ПОС терминал? Обикновено всичко е готово за броени секунди. Понякога връзката с банковата система се осъществява по-бавно и се налага клиентите да проявят повече търпение.

Възможно ли е да има ощетени при електронно плащане?

Ако са проведени точните инструкции за работа с ПОС терминал за магазин, подобни инциденти са изключително редки. Персоналът в търговския обект няма да издаде касова бележка на клиента, преди системата да му даде потвърждение, че транзакцията е одобрена.

Ако в банковата сметка на купувача няма достатъчна наличност, то тогава плащането ще бъде отказано. Клиентът също не би трябвало да таи притеснения - плащането на една и съща сметка два пъти е практически невъзможно при коректна настройка на съответната ПОС система. Случват се човешки грешки, но при дублиране обикновено те се отстраняват от банката, която връща едното плащане, направено в търговския обект.

За собствениците на магазини е важно да ползват услугите на специалисти, когато закупуват и инсталират оборудване за електронно плащане. На пазара вече могат да се открият достатъчно цялостни решения и единични компоненти за внеднряване на ПОС терминал, ако такъв все още липсва във вашия търговски обект.

Разгледайте нашите предложения: https://www.pclife.bg/bg/pos-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-122

Изключително е важно свързването на всеки ПОС терминал за магазин да бъде осъществено така, че да има връзка с ключовите банкови мрежи (БОРИКА, VISA, MasterCard), за да не се налага да бъдат връщани клиенти, поради невъзможност да бъде прието тяхното плащане.