Видове монитори

       Мониторите са един от многото важни елементи в компютърната конфигурация. Най-общо казано тяхната роля се състои в навременно изобразяване на получената от компютъра информация. По този начин се дава възможност да се контролират абсолютно всички компютърни процеси, нужни за работа или забавление. Благодарение на мониторите, компютрите намират широко приложение и се използват навсякъде –  в домовете, офисите, автосервизите, магазините и т.н. Именно функционалността на компютрите е основен фактор за бързите темпове на развитие на технологиите за производство на монитори. В нашето съвремие се използват редица софтуери за 3D моделиране и проектиране, които изискват наличието на дисплеи, способни да дадат нужната кристална яснота дори за най-малкия компонент в проекта.  Освен това, видеоигрите днес разполагат със изключително завишени графични характеристики и добрият монитор значително ще повиши насладата от тях.

    Качествата на мониторите напълно зависят от технологията, по която са изработени. До момента света познава няколко типа, всеки от които разполага с предимства и недостатъци. Най-общо компютърните дисплей се делят на:

 

  1. Монитори с електроннолъчева тръба (CRT – Cathode-Ray Tube)

 CRT технологията е най-старата от всички. Първоначално по нея се изработват всички телевизори, а след 1950 година започват да се произвеждат и монитори. Функционирането на мониторите става с помощта на електроннолъчева тръба. Тя наподобява стъклена колба, която в по тесния си край разполага с катод (източник на постоянен ток).  Чрез него, с висока скорост, се подава лъч с електрони към екрана на монитора. Това,само по себе си, не е достатъчно монитора да изобрази картина. За целта, във своята вътрешна част екраните са оборудвани с полупрозрачно вещество, наречено луминофор, с чиято помощ се създава желаното изображение. Важно е да се отбележи, че електроните трябва да се блъскат в луминофора на точно определени места и с определена сила. Освен това електроните се движат в електроннолъчевите тръби в пълен вакуум, тъй като при взаимодействие с въздушни молекули не биха стигнали до екрана и следователно изобразяването на картината би било невъзможно.

 

  1. LCD (Liquid Cristal Display – дисплей с течни кристали)

Технологията на течните кристали е една от най-иновативните такива в производството на телевизори и монитори. Макар днес да е широко популярна в световен мащаб, малцина знаят че тя е въведена през 1973 година.  Важно е да се отбележи, че функциите и свойствата на течните кристали са разпознати през 1888г!

     Принципът, по който LCD мониторите функционират, включва преминаване на светлината през течно кристално вещество. Обикновено молекулите на кристалите се движат хаотично и затова се нуждаят от електромагнитно поле, което да осигури насочено поляризиране на светлината. За да се осигурят тези условия, всеки монитор се състои от две успоредно разположени метални пластини , между които се намира течното вещество. За тях са залепени ленти (проводници), които подават електрически заряд и така насочено се поляризира светлината. Цветовете се постигат чрез преминаване на светлината през цветни филтри, подредени плътно един до друг.

 

  1. TFT (thin-film transistor) монитори

 Течно кристалните дисплеи с активни матрици, по известни като TFT дисплеи, на практика функционират на същия принцип като останалите LCD  монитори. Но съществуват някои съществени разлики. Най-голямата от всички е фактът, че  всяка отделна единица за осветяване на екрана (пикселите) разполага със отделен микротранзистор. Така те могат да се включват и изключват поотделно и независимо от останалите и са способни да реагират по-бързо на промени (достатъчно бързо да отрази скоростта курсора на мишката). Това дава възможност за по-бързо включване на клетките, което от своя страна води до по-висок контраст и по-ярко изображение.

 

Разгледайте нашите TFT и LCD монитори втора употреба още сега!

 

  1. LED (Light-Emitting Diodes)

  На практика LED дисплеите функционират по същия начин като LCD, но се различават по вида на своята подсветка. Всички LCD монитори използват CCFL, които представляват флуоресцентни лампи със студен катод. От своя страна LED дисплеите са оборудвани със светодиодни лампи за източник на светлина зад екрана. Благодарение на това те са далеч по енергийно ефективни и се отличават със значително по-тънък корпус. Въпреки това трудно би могло да се открие драстична разлика в качеството на картината спрямо LCD дисплеите.

 

  1. OLED  (Organic Light Emitting Diode) монитори

Определено OLED технологията е по-добрата от двата типа технологии LED.  Този тип технология се базира на електролуминисцентните свойства на някои органични материал на въглеродна основа. Най-съществената разлика е, че OLED дисплеите не включва течни кристали и не се нуждаят от диоди, лампи и какъвто да е друг вид външен източник на светлина.Светлината се произвежда, чрез наелектризиране на органичната смес, с помощта на катод. Вследствие от подаденото напрежение се произвеждат фотони, и така се осветява екрана на монитора.

   OLED дисплеите се отличават със значително тънкия си корпус, но най-вече със своята енергийна ефективност. Освен това те са способни да поддържат висока постоянна честота на яркост и осигуряват по-добро качество на картината, в сравнение с LCDи LED.

 

  1. PDP(Plasma Display Panel) монитори

 Плазмените дисплеи представляват плоски екрани, които използват електрически зареден йонизиран газ за осветяване на пикселите. Всеки модел се състои от съвсем малки джобове (подпиксели) намиращи се в тясно пространство между два стъклени панела.  Всички подпиксели са групирани по три и са покрити с фосфор в различни цветове – синьо, червено и зелено. Под въздействието на газа, те се превръщат в плазма и по този начин излъчват ултравиолетова светлина, която е невидима за човешкото око.  В последствие тя се абсорбира от подпикселите и отново се излъчва в цветовете на фосфора. Нюансите се постигат чрез промяна на интензитета на иимпулсите, приложени върху субпикселите.

Въпреки,че в последните години мониторите и дисплеите набират по-голяма популярност, технологиите, по които се изработват, далеч не са нови открития. Всички са изработени и въведени в средата на миналия век. Благодарение на развитие на компютърните устройства, днес мониторите също са обект на сериозен интерес от милиони хора. Поради тази причина на пазара постоянно излизат нов модели, които се различават най-вече по своите функции. Макар технологиите да не са нови, те все още се използват от всички производители.

  В магазини PCLife  са достъпни редица модели дисплеи, изработени по LCD, TFT и LED технология. Каталога включва единствено доказани марки на пазара, а моделите са налични на достъпни цени и с включена в цената гаранция!