Видове баркод четци и тяхното приложение

 

Има едно око, което писука – що е то? Стига с гатанките, прочели сте заглавието. Това „бипкане” става все по-неотменна част от ежедневието ни и на практика е не просто удобство, а вече неизбежна необходимост за голяма част от бизнеса. Различни видове баркод четци се използват както в търговията на дребно, така и в складовата дейност, при проверка на билети и талони за вход, паркинг и т.н.

 

Какъв баркод скенер ви е необходим?

 

Това зависи от спецификата на дейността. Дали си търсите нов или разглеждате за баркод четец втора ръка, класификацията на четците може да се направи по много параметри от гледна точка на техническите характеристики. Ако опростим подхода, то можем да разделим видовете баркод четци по няколко показатели.

 

  • Стационарни и ръчни
  • Кабелни и безжични
  • Индустриални и ритейл

 

Основно качество на баркод скенера е неговата мобилност. Дали ще изберете стационарен, или ръчен четец, зависи от дейността, за която ви е необходим. Често комбинация между двата вида устройства в рамките на един търговски или логистичен обект е най-удачното решение.

 

При „закованите на място” трябва да поднасяте всеки обект, подлежащ на сканиране, към стационарното око. Предимството е в това, че и двете ви ръце са свободни. При ръчните баркод четци със сигурност едната ръка е заета, но пък те са по-удобни са използване, когато трябва да се маркира продукт или предмет с по-голямо тегло иил обем, без да е задължително да се премества / пренася. Съществуват и смесени модели, при които има закрепена неподвижна част, както и ръчно сканиращо устройство, което при неизползване се поставя на стойка.

 

Wireless четците стават все по-предпочитани

 

Като продължение на сравнението между стационарните и ръчните скенери да преминем и към следващия показател, по който могат да се разделят. Така, както ръчните баркод четци като цяло са по-удобни (но невинаги), така и безжичните са по-предпочитани пред тези, които са свързани с кабел. Разбираемо е, така както пред компютъра вече боравим с wireless мишка и клавиатура и се чувстваме по-комфортно, когато няма „жица”, която да се заплита, усуква и прекъсва, така е и при използването на баркод скенер.

 

Само̀ по себе си обаче наличието на кабел не означава по-лоша работа. Напротив, често кабелната връзка се смята за по-сигурна за непрекъснат трансфер на данни, докато при безжичните устройства има оплаквания от загуба на сигнала. Когато настройките на мрежата и самите баркод четци са направени адекватно, това рядко е проблем, особено при технологично по-новите модели. Свързването при безжичните модели става с USB и Bluetooth.

 

Издръжливостта също е важен фактор

 

При индустриалните баркод скенери се търси именно сериозната устойчивост като механична здравина и капацитет на работа. Разбира се, разделението на индустриални и ритейл четци е доста условно. Устройствата, които се въвеждат в експлоатация в обектите за търговия на дребно в последните години, със сигурност имат доста по-дълъг живот от предшествениците си. И все пак в логистиката, да речем, се използват баркод четци, доказани с високата издръжливост за интензивна и продължителна работа.

Има и редица други показатели – важно е да се знае какви кодове могат да четат (има универсални устройства, както и по-профилирани). Също така трябва да се вземе предвид и какво е разстоянието, от което даден баркод скенер може да прочете търсената информация. Море от инфор-мация, в която имате нужда от навигация. Както и от точно око в бук-валния и преносния смисъл.